Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • POWER 655 19/10 - KQXS Vietlott POWER 6/55 hôm nay thứ 7 19/10/2019

  16:00 - 19/10/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott POWER 655 hôm nay thứ 7 ngày 19/10/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 19/10/2019, mời quý vị đón xem.

  POWER 655 17/10 - KQXS Vietlott POWER 6/55 hôm nay thứ 5 17/10/2019

  16:00 - 17/10/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott POWER 655 hôm nay thứ 5 ngày 17/10/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 17/10/2019, mời quý vị đón xem.

  POWER 655 15/10 - KQXS Vietlott POWER 6/55 hôm nay thứ 3 15/10/2019

  16:00 - 15/10/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott POWER 655 hôm nay thứ 3 ngày 15/10/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 15/10/2019, mời quý vị đón xem.

  POWER 655 12/10 - KQXS Vietlott POWER 6/55 hôm nay thứ 7 12/10/2019

  16:00 - 12/10/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott POWER 655 hôm nay thứ 7 ngày 12/10/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 12/10/2019, mời quý vị đón xem.

  POWER 655 10/10 - KQXS Vietlott POWER 6/55 hôm nay thứ 5 10/10/2019

  16:00 - 10/10/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott POWER 655 hôm nay thứ 5 ngày 10/10/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 10/10/2019, mời quý vị đón xem.

  POWER 655 8/10 - KQXS Vietlott POWER 6/55 hôm nay thứ 3 8/10/2019

  16:00 - 08/10/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott POWER 655 hôm nay thứ 3 ngày 8/10/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 8/10/2019, mời quý vị đón xem.

  POWER 655 5/10 - KQXS Vietlott POWER 6/55 hôm nay thứ 7 5/10/2019

  16:00 - 05/10/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott POWER 655 hôm nay thứ 7 ngày 5/10/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 5/10/2019, mời quý vị đón xem.

  POWER 655 3/10 - KQXS Vietlott POWER 6/55 hôm nay thứ 5 3/10/2019

  16:00 - 03/10/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott POWER 655 hôm nay thứ 5 ngày 3/10/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 3/10/2019, mời quý vị đón xem.

  POWER 655 1/10 - KQXS Vietlott POWER 6/55 hôm nay thứ 3 1/10/2019

  16:00 - 01/10/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott POWER 655 hôm nay thứ 3 ngày 1/10/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 1/10/2019, mời quý vị đón xem.

  POWER 655 28/9 - KQXS Vietlott POWER 6/55 hôm nay thứ 7 28/9/2019

  15:53 - 28/09/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott POWER 655 hôm nay thứ 7 ngày 28/9/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 28/9/2019, mời quý vị đón xem.