Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Biện pháp xử lý tổn thương ở xương bánh chè

    15:21 - 01/10/2019

    (VOH) - Xương bánh chè giữ chức năng chính trong hệ thống duỗi gối. Xử lý đúng cách khi xương bánh chè bị tổn thương sẽ tránh được các biến chứng nguy hiểm.