Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Thiết lập Hệ thống giám sát quốc gia về kháng kháng sinh

  Bộ Y tế vừa ra Quyết định 127/QĐ-BYT về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện Hệ thống giám sát quốc gia về kháng kháng sinh”.

  Hướng dẫn này được áp dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh trong Mạng lưới giám sát kháng thuốc và khuyến khích áp dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh khác.

  Việc thiết lập Hệ thống giám sát quốc gia về kháng kháng sinh nhằm thu thập, phân tích và chia sẻ dữ liệu đã được chuẩn hóa, từ đó đưa ra các khuyến cáo hành động ở cấp địa phương, quốc gia và toàn cầu để giảm thiểu tình trạng kháng kháng sinh.

  Hệ thống giám sát quốc gia, kháng kháng sinh

  Hình minh họa.

  Mục tiêu cụ thể của Hệ thống giám sát bao gồm: Xác định đặc điểm, tác nhân gây bệnh tại các bệnh viện; theo dõi thay đổi về mô hình đề kháng theo thời gian và phát hiện các tác nhân gây bệnh kháng kháng sinh mới nổi; nâng cao năng lực của các phòng xét nghiệm vi sinh về thực hiện xét nghiệm định danh và kháng sinh đồ chuẩn thức để phát hiện các tác nhân gây bệnh…

  Hệ thống được thành lập với sự tham gia của 16 phòng xét nghiệm, mỗi phòng xét nghiệm đã được đánh giá sơ bộ về năng lực xét nghiệm vi sinh. 16 phòng xét nghiệm trong mạng lưới giám sát kháng kháng sinh giai đoạn ban đầu gồm một số cơ sở tiêu biểu như: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM… Các phòng xét nghiệm thuộc Hệ thống sẽ được yêu cầu cung cấp toàn bộ dữ liệu bệnh nhân tại cơ sở hàng năm. Thông tin này sẽ được báo cáo thông qua trang thông tin điện tử giám sát kháng thuốc 1 lần/năm.

  VTV