Động đất cường độ 6,1 tại Indonesia, chưa có cảnh báo sóng thần

Tin liên quan