Động đất cường độ 6,1 tâm chấn ở độ sâu 19km làm rung chuyển Đài Loan

Tin liên quan