Hai tàu hoả đâm nhau trực diện, hơn 100 người thương vong