Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Đội tuyển Việt Nam vào nhóm 2 vòng loại World Cup 2022

    Với kết quả tốt trong giải King Cup 2019, Đội tuyển Việt Nam vào nhóm 2 vòng loại World Cup 2022.

    Đội tuyển Việt Nam vào nhóm 2 vòng loại World Cup 2022

    Nguồn: vietnam +