Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Pháp 2-1 CH Ireland (Vòng 1/8 - Euro 2016)