Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • 2 phương án giảm thuế ô tô dưới 9 chỗ

  Theo dự thảo các luật về thuế mới, có 2 phương án giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống có dung tích xi lanh từ 1.500 cc trở xuống, dự kiến có hiệu lực từ 1/7/2016.

  Cụ thể, theo dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế do Bộ Tài chính đang chủ trì soạn thảo, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống sẽ được điều chỉnh từ 1/7/2016 với hai phương án. Ở phương án 1, Bộ Tài chính đề xuất chia xe từ 1.500 cc trở xuống làm 2 loại, loại dưới 1.000 cc sẽ giảm từ 45% hiện nay xuống 25% rồi xuống 20% kể từ 1/1/2018; loại dung tích từ 1.000 cc – 1.500 cc giảm từ 45% xuống 30% rồi 25% từ 1/1/2018. 

  Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế TTĐB với xe dung tích động cơ dưới 2.000 cc

  Ở phương án 2, Bộ Tài chính đề xuất giảm từ 45% xuống 30%; loại từ 1.500 – 2.000 cc giảm xuống 40% rồi 30% từ năm 2018. Riêng xe từ trên 2.000 – 3.000 cc và xe trên 3.000 cc sẽ tăng từ 5-15%, với mức cao nhất là 75%. 

  Riêng với ô tô chở người từ 10 -24 chỗ ngồi, Bộ Tài chính đề xuất giảm một nửa hoặc toàn bộ thuế tiêu thụ đặc biệt so với hiện nay.  Các mức đề xuất giảm cụ thể như sau: 

  Xe ô tô dưới 24 chỗ


   


   

  a) Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, trừ loại quy định tại điểm đ, e và g dưới đây


   

  45

  Phương án 1:


   


   

  - Loại có dung tích xi lanh từ 1.000 cm trở xuống


   


   

   + Từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017

  25

  45

   + Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018

  20

  45

  - Loại có dung tích xi lanh từ trên 1.000 cm đến 1.500 cm 3


   


   

   + Từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017

  30

  45

   + Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018

  25

  45

  Phương án 2 :


   


   

  - Loại có dung tích từ 1.500 cm trở xuống

  30

  45

  - Loại có dung tích xi lanh trên 1.500 cm đến 2.000 cm 3


   


   

   + Từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017

  40

  45

   + Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018

  30

  45

  - Loại có dung tích xi lanh trên 2.000 cm đến 3.000 cm 3


   


   

   + Từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017

  60

  50

   + Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018

  55

  50

  - Loại có dung tích xi lanh từ trên 3.000 cm , bao gồm cả mô-tô-hôm (motorhome)


   


   

   + Từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017

  75

  60

   + Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018

  70

  60

  b) Xe ô tô chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ, trừ loại quy định tại điểm đ, e và g dưới đây


   


   

  Phương án 1:

  15

  30

  Phương án 2:

  20

  30

  c) Xe ô tô chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ, trừ loại quy định tại điểm đ, e và g dưới đây


   


   

  Phương án 1:

  15 0

  15

  Phương án 2:

  10

  15

  d) Xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng, trừ loại quy định tại điểm đ, e và g dưới đây

  15 Bằng 60% mức thuế suất áp dụng cho xe từ 9 chỗ trở xuống cùng loại dung tích xi lanh quy định tại điểm 4a, 4đ và 4e Điều này

  15

  đ) Xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng.

  Bằng 70% mức thuế suất áp dụng cho xe cùng loại quy định tại điểm 4a, 4b, 4c và 4d Điều nàyBằng 70% mức thuế suất áp dụng cho xe cùng loại quy định tại điểm 4a, 4b, 4c và 4d Điều này

  e) Xe ô tô chạy bằng năng lượng sinh học

  Bằng 50% mức thuế suất áp dụng cho xe cùng loại quy định tại điểm 4a, 4b, 4c và 4d  Điều nàyBằng 50% mức thuế suất áp dụng cho xe cùng loại quy định tại điểm 4a, 4b, 4c và 4d  Điều này

  g) Xe ô tô chạy bằng điện


   

   

  Loại chở người từ 9 chỗ trở xuống

  10

  25

  Loại chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ

  5

  15

  Loại chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ

  10 0

  10

  Loại thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng

  10

  10

  Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi lanh trên 125 cm 3

  20

  20

  Nguồn: Anh Nhi/Vnmedia