Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • 5 tháng, tham nhũng trong ngành ngân hàng gần 700 tỷ đồng

  5 tháng đầu năm 2013, ngành Ngân hàng phát hiện 21 vụ việc tiêu cực, tham nhũng, số tiền vi phạm 682.510 triệu đồng; 5.612 chỉ vàng...

  Thanh tra Chính phủ vừa công bố báo cáo công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2013. Theo đó, nửa đầu năm 2013, toàn ngành đã triển khai 4.724 cuộc thanh tra hành chính và 89.281 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 283.183 tổ chức, cá nhân.

  Qua thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện vi phạm 12.225 tỷ đồng, 452 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 4.934 tỷ đồng  và 401 ha đất (đã thu hồi 2.306 tỷ đồng); xử phạt vi phạm hành chính 252 tỷ đồng; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 6.109 tỷ đồng, 44,5 ha đất; đã kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 431 tập thể, 819 cá nhân; ban hành 127.815 quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổ chức, cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 56 vụ, 43 đối tượng.

  Trong đó, về công tác phòng chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ đã chỉ đạo việc tăng cường thanh tra, kiểm tra phát hiện các hành vi tham nhũng để xử lý kịp thời. Ngành Thanh tra phát hiện 73 vụ, 80 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng với số tiền 117 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 115 tỉ đồng; đã thu 59 tỷ đồng, kiến nghị xử lý hành chính đối với 04 tập thể, 28 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra hình sự 11 vụ, 34 đối tượng, xử lý trách nhiệm 3 người đứng đầu.

  Thanh tra Chính phủ đánh giá: Nhiều Bộ, ngành, địa phương quan tâm phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, điển hình như: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Quốc phòng , các tỉnh, TP Hải Phòng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Bình Phước, Bình Thuận…

  Trong đó, riêng với lĩnh vực ngân hàng, theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, trong 5 tháng đầu năm 2013, ngành Ngân hàng phát hiện 21 vụ việc tiêu cực, tham nhũng, số tiền vi phạm 682.510 triệu đồng; 5.612 chỉ vàng và 50.000 USD; xử lý 30 cán bộ, trong đó bắt tạm giam 14 người; sa thải 7 người; chuyển công tác khác 4 người; cách chức 2 người; đang xem xét xử lý 2 người.

  Còn với Bộ Quốc phòng, qua thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn các cơ quan, đơn vị trong quân đội đã phát hiện 1 vụ có 1 đối tượng tham ô 8,1 tỷ đồng; đã chuyển cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố vụ án.

  Đánh giá chung về công tác phòng chống tham nhũng, theo Thanh tra Chính phủ,  công tác này được triển khai thực hiện thường xuyên, có sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ đã tạo ra một số kết quả nhất định. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được quan tâm thực hiện, nhất là việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, cải cách hành chính, quản lý, sử dụng tài sản công. Việc phát hiện tham nhũng được quan tâm và đạt kết quả khả quan hơn so với năm trước; công tác quản lý nhà nước và kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng được tăng cường đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

  Tuy nhiên, một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng chưa được quan tâm thực hiện hoặc thực hiện còn khó khăn, vướng mắc, hiệu quả thấp; kết quả phát hiện tham nhũng qua hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ còn ít; việc xử lý các đơn thư tố cáo tham nhũng còn chậm; tình hình tham nhũng vẫn còn diễn biến phức tạp với những biểu hiện tinh vi, xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, gây bức xúc, bất bình trong xã hội./.

  VOV