Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • ADB hỗ trợ 630 triệu đô la cho chương trình cải cách doanh nghiệp nhà nước

  Hôm qua, Ngân hàng Nhà nước (đại diện cho Chính phủ Việt Nam) và Ngân hàng phát triển Châu Á đã ký kết kế hoạch cấp vốn trị giá 630 triệu USD cho chương trình "Cải cách doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty".

  HTML clipboard


  Khoản vay này nhằm hỗ trợ chuyển đổi một số doanh nghiệp nhà nước và các công ty thành viên; lành mạnh hóa bảng cân đối kế toán, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp thông qua việc tái cấu trúc tài chính; đổi mới quy trình hoạt động...

  TTXVN

  .