Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Chính thức triển khai gói giải pháp 29.000 tỷ hỗ trợ doanh nghiệp

  Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 83/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10-5-2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

  Theo đó, các DN nhỏ và vừa, hợp tác xã (không bao gồm DN nhỏ và vừa kinh doanh trong các lĩnh vực: xổ số, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm); DN sử dụng nhiều lao động… sẽ thuộc diện được ưu đãi thuế.

  Thông tư cũng quy định cụ thể về thời hạn nộp thuế của các doanh nghiệp thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT. Cụ thể, DN thực hiện kê khai, nộp tờ khai thuế GTGT tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm 2012 theo quy định nhưng chưa phải nộp ngay số thuế GTGT phải nộp phát sinh trên tờ khai thuế GTGT đã kê khai. Thời hạn nộp thuế GTGT tháng 4/2012 chậm nhất là ngày 20/11/2012; Thời hạn nộp thuế GTGT tháng 5/2012 chậm nhất là ngày 20/12/2012; Thời hạn nộp thuế GTGT tháng 6-2012 chậm nhất là ngày 21/1/2013.

  Đối với tiền thuê đất, sẽ giảm 50% tiền thuê đất phải nộp của năm 2012 đối với các tổ chức kinh tế, DN hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ đang được Nhà nước cho thuê đất, trả tiền thuê đất hằng năm theo quy định của Chính phủ. Đối tượng được gia hạn nộp tiền sử dụng đất là các tổ chức kinh tế, các chủ đầu tư dự án có nghĩa vụ phải nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền nhưng đến ngày 10/5/2012 chưa nộp hoặc chưa nộp đủ thì thời gian gia hạn nộp tiền sử dụng đất tối đa 12 tháng theo quyết định của UBND cấp tỉnh và được tính từ ngày 10/5/2012.

  Với việc miễn thuế môn bài năm 2012, nếu các đối tượng được miễn thuế đã nộp thuế thì được ngân sách Nhà nước hoàn trả số thuế đã nộp.

  Đối với hộ sản xuất muối tiếp tục miễn thuế môn bài theo quy định của Bộ Tài chính

  VOV