Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Cho phép nhập nội tạng trắng đông lạnh từ 1/9

    Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có thông báo về việc cho phép nhập khẩu trở lại nội tạng trắng đông lạnh. Thời điểm nhập khẩu nội tạng trắng đông lạnh trở lại được bắt đầu từ ngày 1/9 và chỉ được thực hiện tại các cửa khẩu cảng biển Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM.

    Việc nhập khẩu phải tuân thủ các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm; đồng thời phải có sự thỏa thuận bằng mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu sản phẩm nội tạng trắng giữa cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu với Cục Thú y Việt Nam. Nếu lô hàng nào vi phạm các điều kiện trên sẽ bị tiêu hủy hoặc tái xuất.

    Theo VOV