Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Chưa tăng giá xăng dầu

  Bộ Tài chính vừa có công văn số 15360/BTC-QLG gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, theo đó cho tăng thêm trích quỹ và chưa đồng ý cho tăng giá xăng dầu.

  Ảnh tư liệu

  Theo công văn của Bộ Tài chính, việc chưa cho tăng giá xăng dầu là tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 1875/CT-TTg ngày 11-10-2010 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bình ổn giá cả, thị trường những tháng cuối năm 2010.

  Theo đó, Chính phủ yêu cầu: "Điều hành giữ ổn định giá điện, giá than bán cho các hộ sản xuất: điện, ximăng, phân bón, giấy theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 6-4-2010 của Chính phủ; sử dụng linh hoạt các công cụ thuế, phí, quỹ bình ổn giá để bình ổn giá xăng dầu".

  Căn cứ diễn biến giá xăng dầu thế giới hiện nay, sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Công thương, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối chưa được điều chỉnh tăng giá xăng, dầu; tiếp tục trích quỹ bình ổn giá xăng dầu theo quy định.

  Để bù đắp lỗ, Bộ Tài chính cho phép doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được tăng mức sử dụng từ quỹ bình ổn giá xăng dầu để bù đắp mức chênh lệch giữa giá bán hiện hành thấp hơn giá cơ sở. Định mức cụ thể, theo Bộ Tài chính, doanh nghiệp được trích:

  - Xăng: 1.200 đồng/lít,
  - Diezel: 1.000 đồng/lít;
  - Dầu hỏa: 1.200 đồng/lít
  - Madút: 700 đồng/kg.

  Thời gian sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu với mức như quy định tại điểm 2 nêu trên kể từ 0 giờ ngày 13-11 -2010 cho đến khi có thông báo mới của Bộ Tài chính.

  TTO