Chuyển khoản trên ATM phải trả phí

Đã có ngân hàng đầu tiên thu phí chuyển khoản nội mạng trên ATM sau khi đề xuất thu phí rút tiền nội mạng không được Ngân hàng Nhà nước tán thành.

Chuyển khoản trên ATM phải trả phí

Từ 15-9 Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) thu 0,05% số tiền giao dịch, tối thiểu 3.300 đồng khi chủ thẻ Agribank chuyển khoản tại máy ATM của chính ngân hàng (nội mạng). Trường hợp chủ thẻ Agribank chuyển khoản tại máy ATM của ngân hàng khác (ngoại mạng), mức phí bằng 0,05% số tiền giao dịch, thấp nhất là 4.950 đồng.

Hiện các ngân hàng khác chỉ thu phí nếu chủ thẻ ngân hàng chuyển khoản ngoại mạng, mức phí phổ biến là 1.650 đồng/giao dịch (đã bao gồm VAT).

Theo Tuổi trẻ