Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Công bố chỉ số tín nhiệm doanh nghiệp

    Ngày 14-12, tại TPHCM, Hội đồng Viện Doanh nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố chỉ số tín nhiệm “Trusted Brand 2013” với sự tham dự của nhiều doanh nghiệp, đại diện các tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài nước.

    Theo đó, trong năm 2013, có 11.045/60.076 doanh nghiệp thành viên đã được khảo sát và hỗ trợ cập nhật thông tin trên Mạng Doanh nghiệp Việt Nam (chiểm tỷ lệ 18,38%). Trong đó có 102 doanh nghiệp thành viên xây dựng và áp dụng hiệu quả “Hệ thống Quản lý Chất lượng Quốc tế theo mô hình tinh gọn Lean QMS”; có 255 doanh nghiệp thực hành tốt quy trình kiểm soát nhà cung cấp, đảm bảo chất lượng phù hợp theo chuẩn mực của Hệ thống quản lý chất lượng quốc tế. Đặc biệt, có 170 doanh nghiệp thành viên xuất sắc áp dụng quy trình phù hợp với yêu cầu của hệ thống phát triển thương hiệu năm 2013 và 43 doanh nghiệp thành viên xuất sắc áp dụng quy trình phù hợp với yêu cầu của hệ thống phát triển bền vững 2013.

    Đây là một trong những giải pháp ứng dụng được phát triển từ năm 2005, không nhằm mục tiêu biểu dương, phê bình mà là mô hình khảo sát xã hội học và đánh giá theo phương pháp điểm chuẩn (benchmarking) phù hợp với hệ thống quản lý chất lượng quốc tế, nhằm giúp doanh nghiệp tự hoàn thiện năng lực quản lý chất lượng, thiết lập mối quan hệ tốt nhất với đối tác và người tiêu dùng. Đồng thời tăng cường năng lực cạnh tranh dưới sự khảo sát, đánh giá độc lập của một bên thứ ba như một điều kiện để hợp tác liên kết và liên minh thương mại. 

    Theo SGGP