Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Công ty tài chính cổ phần Điện Lực được thực hiện bao thanh toán

    Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có công văn số chấp thuận cho Công ty tài chính cổ phần Điện Lực được thực hiện hoạt động bao thanh toán trong nước và bao thanh toán xuất nhập khẩu.

    Công ty tài chính cổ phần Điện Lực có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục pháp lý trước khi tiến hành hoạt động bao thanh toán và tuân thủ các quy định của Quy chế hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng đã được Thống đốc NHNN ban hành.

    VOV