Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Đề xuất thành lập Cục Xuất nhập khẩu

    Bộ Công thương vừa cho biết đã hoàn thiện đề án thành lập Tổng cục Quản lý thị trường cũng như tổ chức lại Vụ Xuất nhập khẩu hiện tại thành Cục Xuất nhập khẩu. Hiện đề án đã gửi Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp xem xét, thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

    Cũng theo Bộ Công thương, tính đến hết năm 2011 Bộ Công thương đã đơn giản hóa được 102 thủ tục hành chính trên tổng số 201 thủ tục hành chính cần đơn giản hóa, đạt 50,7%.

    Bộ Công thương cam kết sẽ công khai tất cả các thủ tục hành chính và sẽ tăng đối thoại, khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với quy định hành chính trong lĩnh vực công thương.

    TTO