028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Điều chỉnh giá xăng dầu trên cơ sở bình quân 10 ngày

Bộ Tài chính đang nghiên cứu qui định tính giá cơ sở bình quân 10 ngày phù hợp với tần suất điều chỉnh giá, thay cho 30 ngày như hiện nay.

Theo đề xuất của Bộ Tài chính với Chính phủ về hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Nghị định 84 về kinh doanh xăng dầu, cần tách lợi nhuận định mức của doanh nghiệp ra khỏi giá cơ sở để minh bạch tình hình lỗ, lãi của doanh nghiệp xăng dầu.

Bộ này phân tích, tuy giá cơ sở được xây dựng bảo đảm tính toán mức giá bình quân là phù hợp với số ngày dự trữ lưu thông quy định tại Điều 22, Nghị định số 84/2009/NĐ-CP: “… thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu phải bảo đảm ổn định mức dự trữ lưu thông xăng dầu tối thiểu bằng ba mươi (30) ngày cung ứng cả về cơ cấu chủng loại, theo kế hoạch tiêu thụ được xác định hàng năm của thương nhân…”. Nhưng xét về yếu tố thị trường thì lại không phù hợp với sự biến động giá hàng ngày của thị trường thế giới.

Chính vì vậy, sẽ nghiên cứu đưa lợi nhuận định mức ra ngoài giá cơ sở để minh bạch tình hình lãi (lỗ) của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu; đồng thời khống chế mức lợi nhuận dành cho Tổng đại lý, đại lý, cụ thể: “Lợi nhuận định mức trước thuế là lợi nhuận kinh doanh xăng dầu trong nước của các thương nhân đầu mối để tính giá cơ sở theo mức tối đa là: 300 đồng/lít, kg; trong đó, lợi nhuận giành cho tổng đại lý, đại lý tối đa 100 đồng/lít, kg và sẽ được Bộ Tài chính thông báo điều chỉnh phù hợp với thực tế kinh doanh của các thương nhân đầu mối trong từng thời kỳ”.

Ngoài ra, sẽ nghiên cứu cho phù hợp với tần suất điều chỉnh giá (10 ngày) và số ngày dự trữ lưu thông (30 ngày); đồng thời tăng cường các chế tài kiểm tra, kiểm soát để tránh tình trạng đầu cơ găm hàng chờ giá lên hoặc “tuồn hàng” nhanh tránh giá giảm.

Cũng theo bản đề xuất này, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu quy định cụ thể mức thù lao, hoa hồng đại lý, quy định chi phí kinh doanh, trong đó quy định lợi nhuận định mức phù hợp từng loại hình kinh doanh xăng dầu; Bổ sung các quy định kiểm tra, kiểm soát, công bố minh bạch thông tin và chế tài xử lý vi phạm./.

VOV