Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Điều chuyển quyền đại diện vốn nhà nước tại Jetstar Pacific Airlines sang Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

  Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 94/QĐ-TTg điều chuyển nguyên trạng quyền đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Hàng không Jetstar Pacific Airlines từ Tổng công ty đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sang Tổng công ty Hàng không Việt Nam kể từ ngày 16/1/2012.

   

  Thủ tướng yêu cầu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thực hiện việc bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến Công ty cổ phần Hàng không Jetstar Pacific Airlines, hợp đồng ký kết Công ty này với các đối tác trong và ngoài nước. Phối hợp với Tổng công ty Hàng không Việt Nam giải quyết những nội dung tồn tại trong quan hệ với các nhà đầu tư. Tổ chức họp đại hội đồng cổ đông để thông báo quyết định điều chuyển này và thực hiện các công việc liên quan theo quy định hiện hành.

  Tổng công ty Hàng không Việt Nam tiếp nhận quyền đại diện phần vốn nhà nước, kế thừa quyền và nghĩa vụ của cổ đông nhà nước tại Công ty cổ phần Hàng không Jetstar Pacific Airlines, đề cử người vào hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành.

  Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thực hiện bàn giao; hướng dẫn, giám sát và xử lý theo thẩm quyền các vấn đề tài chính trong việc chuyển giao theo các quy định hiện hành. Thực hiện việc ghi tăng, giảm vốn nhà nước giữa Tổng công ty Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

  Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tổng công ty Hàng không Việt Nam thực hiện việc tiếp nhận, xử lý những vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền.

  chinhphu