Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Dự kiến 35.000 nhu cầu lao ðộng trong tháng 3

    (VOH) - Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP, dự kiến trong tháng 3/2012, TPHCM có khoảng 35.000 nhu cầu tuyển dụng lao động. Tình hình kinh tế TPHCM năm 2012 được dự báo còn nhiều khó khăn nên tháng 3 và những tháng sắp tới khó tránh khỏi tình trạng chuyển dịch lao động, dù không ở mức cao như năm 2010 và 2011.

    Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những người có trình độ tay nghề cao, chuyên môn giỏi có thể tìm được một công việc tốt hơn, với mức lương và phúc lợi xã hội tốt hơn. Vì một số bộ phận lao động tay nghề thấp hoặc không phù hợp với quá trình cải tiến sản xuất - kinh doanh, cấu trúc nhân lực của doanh nghiệp sẽ phải dịch chuyển sang công việc có yêu cầu thấp hơn, với mức lương thấp hơn.

    Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã quan tâm đến chính sách tiền lương và chăm lo phúc lợi cho người lao động, tạo động lực thu hút nguồn lao động quay lại làm việc sau tết. Kết quả là có khoảng 90% lao động quay trở lại làm việc sau tết, và 10% có sự dịch chuyển sang công việc khác.

    Bích Trâm