Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Dự thảo Bảng giá đất TPHCM 2015: Giá đất cao nhất 162 triệu đồng/m²

    Ngày 15-12, UBND TPHCM đã chủ trì cuộc họp với các sở - ngành về xây dựng Bảng giá đất TPHCM năm 2015. Sở Tài nguyên - Môi trường TP cho biết đang gấp rút xây dựng lại bảng giá đất mới theo quy định của Luật Đất đai 2013 và Nghị định 104/2014 (NĐ 104) của Chính phủ, quy định về khung giá các loại đất được ban hành ngày 14-11-2014 và có hiệu lực từ ngày 29-12-2014.

    Ảnh: vietappraisal

    Theo đó, bảng giá đất được áp dụng từ ngày 1-1-2015 trên địa bàn TPHCM sẽ xây dựng theo hướng được áp dụng trong thời gian 5 năm (thay vì mỗi năm như trước đây - PV) và có mức giá đất ở đô thị theo khung cao nhất của Chính phủ là 162 triệu đồng/m². Dự thảo Bảng giá đất TPHCM 2015 sẽ được hoàn thành trước ngày 30-12 để trình HĐND TPHCM xem xét, thông qua tại kỳ họp chuyên đề ngày 30-12 và công bố vào ngày 1-1-2015 đúng theo quy định.

    Theo Nhung Nguyễn (SGGP)