Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Được phép điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng khi có biến động về giá nhiên liệu, vật tư

    Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 48 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Nghị định gồm 3 chương và 52 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2010.

    Nghị định nêu rõ, khi giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị do Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá theo quy định của Pháp lệnh giá có biến động bất thường, hoặc khi Nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng thì được điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng. Tuy nhiên, việc điều chỉnh cần được phép của cấp quyết định đầu tư và các bên có thỏa thuận trong hợp đồng.

    TTXVN