Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Được quyền rút dự toán Kho bạc để ứng trước lương

  Những điểm mới nổi bật được quy định trong Nghị định số 31/2012/NĐ-CP về quy định mức lương tối thiểu chung và Nghị định số 28/2012/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật người khuyết tật đã được đại diện Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội và Bộ Tài chính giới thiệu tại buổi cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí do Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức, chiều 20/4.

  Theo đại diện Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội, mức lương tối thiểu chung thực hiện từ 1/5/2012 là 1.050.000 đồng/tháng, tăng 26,5% so với mức lương hiện đang áp dụng và mức này được tính toán đã cao hơn tốc độ trượt giá. Mức lương tối thiểu này được dùng làm cơ sở để tính các mức lương trong hệ thống thang lương, bảng lương, mức phụ cấp lương và thực hiện một số chế độ khác theo quy định. Bên cạnh đó, còn dùng để tính trợ cấp kể từ ngày 1/5/2012 trở đi đối với lao động dôi dư theo Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2011 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng tính theo lương tối thiểu chung.

  Về phương thức tạo nguồn tăng lương, đại diện Bộ Tài chính cho biết: kinh phí được lấy từ 10% tiết kiệm chi thường xuyên của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; từ 35% - 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2012 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có thu; 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương và nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương còn dư đến hết năm 2011 của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các cấp ngân sách địa phương. Ngân sách trung ương bổ sung nguồn kinh phí để thực hiện mức lương tối thiểu chung trong trường hợp các Bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thực hiện đúng các quy định nêu trên nhưng vẫn còn thiếu. Lao động hợp đồng dài hạn cũng được hưởng từ nguồn kinh phí tăng lương này. Đối với lao động hợp đồng vụ việc, sự việc, dựa vào kinh phí ngân sách đã giao cho các cơ quan hành chính sự nghiệp, các đơn vị tự sử dụng ngân sách để xử lý tăng lương.


  Hiện Bộ Tài chính đang rà soát lần cuối để ban hành Thông tư hướng dẫn việc tính toán, cân đối nguồn và bổ sung kinh phí thực hiện tăng lương tối thiểu. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức được quyền rút dự toán và Kho bạc Nhà nước phải cho rút để ứng trước lương cho cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện tăng lương tối thiểu ngay từ ngày 1/5, không để nợ lương. Cơ quan, đơn vị nào không thể ứng dự toán phải có văn bản kiến nghị ngay để xử lý kịp thời.


  Về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật, đại diện Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội cho biết Nghị định này có một số điểm mới so với trước đây như đã cụ thể hóa dạng tật, xác định mức độ khuyết tật, tạo việc làm cho người khuyết tật. Thay vì phải sử dụng từ 51% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật mới được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước như trước đây, Nghị định lần này cho phép các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật đã được hưởng những ưu đãi về thuế, vay vốn, thuê mặt bằng.../.

  BTV