Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Giá phòng khách sạn 4 - 5 sao giảm

    Ngày 3.7 tại TP.HCM, Công ty chuyên về khảo sát thị trường Grant Thornton VN công bố kết quả khảo sát ngành dịch vụ khách sạn năm 2015, phân khúc khách sạn 4 - 5 sao, với 60 khách sạn tham gia.

    Kết quả cho thấy giá phòng bình quân giảm 0,2% so với năm trước đó. Trong đó khách sạn 5 sao giảm mạnh hơn, bởi sự cạnh tranh ngày càng gay gắt.

    Tại phía nam, công suất cho thuê phòng giảm 6,4% nhưng ở miền Trung và Tây nguyên tăng.

    Nguồn: Hoàng Việt/TNO