Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Giải thưởng Hội nhập Kinh tế Quốc tế - khẳng định sự phát triển bền vững của doanh nghiệp

    Kỷ niệm 15 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, hưởng ứng năm Việt Nam- ASEAN 2010, chiều qua, Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế tổ chức Chương trình bình chọn và trao tặng Giải thưởng Hội nhập Kinh tế Quốc tế lần II-2010.

    Giải thưởng nhằm tôn vinh các doanh nghiệp đạt nhiều thành tích trong tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức của hội nhập kinh tế quốc tế. Giải thưởng lần này tập trung vào các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích trong thực hiện khu vực mậu dịch tự do ASEAN cũng như các thỏa thuận thương mại tự do giữa ASEAN và các nước đối. Giải thưởng cũng nhằm góp phần khẳng định sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, doanh nhân đồng thời củng cố, tạo nền tảng vững chắc cho giá trị thương hiệu Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

    TT