Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Giảm thuế nhập khẩu vàng xuống 0 %

  Kể từ ngày 12.11, tất cả các mặt hàng vàng nhập khẩu đều được áp mức thuế suất ưu đãi 0 %. Theo thông tư Bộ Tài chính ban hành ngày 12.11, mặt hàng vàng nhập khẩu (kể cả vàng mạ bạch kim) chưa gia công hoặc ở dạng bán thành phẩm hoặc dạng bột (gồm dạng khối, thỏi hoặc thanh đúc) cùng các dạng bán thành phẩm khác (kể cả vàng ở dạng tiền tệ và không ở dạng tiền tệ) đều được hưởng mức thuế nhập khẩu 0 %.

   
  Ảnh: TNO
  Trước đó, theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư 216/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính thì các mặt hàng vàng kể trên (thuộc nhóm 7108) phải chịu thuế nhập khẩu là 1%.

   

   

  TNO