Giao ban Bộ Tài chính do Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chủ trì

Phó Thủ tướng sẽ phụ trách tạm thời Bộ Tài chính cho đến khi Quốc hội họp và đưa ra quyết định cuối cùng về nhân sự.

Trụ sở Bộ Tài chính

Văn phòng Bộ Tài chính cho biết, hôm nay (19/2), Bộ Tài chính họp giao ban định kỳ tháng. Bình thường cuộc giao ban này do Bộ trưởng Vương Đình Huệ chủ trì. Phiên họp sáng nay do Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh điều hành.

Trao đổi với VOV online đầu giờ chiều cùng ngày về việc ai sẽ trực tiếp ký ban hành các văn bản, giấy tờ liên quan đến Bộ Tài chính, đại diện Văn phòng Bộ Tài chính, cho biết: “Hiện nay, Bộ Tài chính có 9 Thứ trưởng phụ trách các mảng. Còn các vấn đề quan trọng thì sẽ họp Ban cán sự để quyết định. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phụ trách Bộ Tài chính nhưng Phó Thủ tướng không phải là Bộ trưởng và cũng không phải thành viên Ban Cán sự. Phó Thủ tướng sẽ phụ trách tạm thời cho đến khi Quốc hội họp và đưa ra quyết định cuối cùng về nhân sự của Bộ”.

Về hoạt động của Bộ sẽ do Thứ trưởng thường trực Nguyễn Công Nghiệp phụ trách và hàng tuần Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh sẽ sang làm việc, chỉ đạo cụ thể. Còn việc ký các loại văn bản, giấy tờ, liên quan đến lĩnh vực của Thứ trưởng nào thì Thứ trưởng đó ký./.

VOV