Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Giữ nguyên giá bán lẻ, thuế nhập khẩu xăng dầu

  Bộ Tài chính cho biết: Giữ ổn định giá bán lẻ, thuế suất thuế nhập khẩu tất cả các chủng loại xăng, dầu như hiện hành.

  Theo Bộ Tài chính chiều 30/10, căn cứ kết quả tính toán giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu, kết hợp tình hình thị trường kinh doanh xăng dầu trong thời gian vừa qua (kể từ lần điều hành giá xăng dầu ngày 28/8/2012: yêu cầu doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đồng thời chưa tính lợi nhuận định mức 300 đồng/lít,kg trong cơ cấu giá cơ sở...); Hơn nữa, do số dư Quỹ BOG hiện nay không còn nhiều, nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối hiện Quỹ BOG đang bị âm; từ tình hình trên, để thống nhất thực hiện nguyên tắc hài hòa các lợi ích người tiêu dùng, doanh nghiệp và Nhà nước, Liên Bộ Tài chính - Công Thương thống nhất chỉ đạo: Giữ ổn định mức trích Quỹ Bình ổn giá như hiện hành với tất cả các chủng loại xăng dầu (300 đồng/lít,kg);

  Cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được sử dụng Quỹ Bình ổn giá tính cho lượng xăng, dầu thực tế bán ra ở nhiệt độ thực tế đối với các mặt hàng xăng, dầu để bù đắp chênh lệch giữa giá cơ sở và giá bán hiện hành cụ thể: Xăng, dầu điêzen: 300 đồng/lít (giảm mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá 200 đồng/lít từ 500 đồng/lít xuống 300 đồng/lít); Dầu hỏa: 500 đồng/lít (giữ nguyên mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá như hiện hành); Dầu mazút: ngừng sử dụng Quỹ Bình ổn giá;

  Về lợi nhuận định mức của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, phần chênh lệch còn lại để khôi phục một phần lợi nhuận định mức trong cơ cấu giá cơ sở với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

  Các qui định này áp dụng từ 15h ngày 30/10/2012./.

  VOV