Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hải quan Tân Sơn Nhất thu thuế vượt kế hoạch năm

    3.100 tỷ đồng là số thuế Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP HCM thu được trong năm 2010. Số thuế thu vượt chỉ tiêu được giao và tăng cao so với năm 2009.

    Theo thống kê, mỗi ngày, kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất lên đến hơn 30 triệu USD nên công tác thu thuế được xem là đặc biệt quan trọng. Chính vì vậy, Chi cục đã thành lập, đưa vào họat động Tổ đốc thu và theo dõi nợ thuế để đẩy mạnh việc phân tích tình hình, đôn đốc thu kịp thời, hoàn thuế đúng quy định.

    VOV