Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Khu công nghệ cao TP HCM phấn đấu thu hút 150 triệu USD

    Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung chiến lược phát triển Khu Công nghệ cao giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến 2020 bao gồm: chiến lược thu hút đầu tư; đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao; tăng cường năng lực nghiên cứu, triển khai, ươm tạo. Kinh phí đầu tư trong giai đoạn này dự kiến khoảng 5.800 tỷ đồng.

    Trong năm nay, Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thu hút 150 triệu USD nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Để đạt được mục tiêu này, Ban quản lý Khu công nghệ cao thành phố sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực là sản xuất công nghệ cao (vi điện tử - công nghệ thông tin – viễn thông), đào tạo – nghiên cứu và phát triển dịch vụ công nghệ cao; đồng thời, đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp vào Vườm ươm Doanh nghiệp công nghệ cao.

    Theo VOV