Khủng hoảng tài chính thế giới làm giảm thu và tạo áp lực tăng chi ngân sách nhà nước tại Việt Nam

Đánh giá về khủng hoảng tài chính thế giới sẽ tác động như thế nào đến thị trường tài chính Việt Nam trong năm 2009, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh cho biết: Môi trường kinh tế vĩ mô của Việt Nam từng bước dần ổn định, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, tác động không thuận tới sản xuất, kinh doanh và đời sống làm giảm thu và tạo áp lực tăng chi ngân sách nhà nước.

Khủng hoảng tài chính thế giới làm giảm thu và tạo áp lực tăng chi ngân sách nhà nước tại Việt Nam

Đánh giá về khủng hoảng tài chính thế giới sẽ tác động như thế nào đến thị trường tài chính Việt Nam trong năm 2009, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh cho biết: Môi trường kinh tế vĩ mô của Việt Nam từng bước dần ổn định, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, tác động không thuận tới sản xuất, kinh doanh và đời sống làm giảm thu và tạo áp lực tăng chi ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, để hạn chế những khó khăn của thị trường tài chính, dự kiến sẽ có một số giải pháp được triển khai trong năm 2009 như: phát hành trái phiếu Chính phủ nhằm đảm bảo nhu cầu chi đầu tư và cho an sinh xã hội từ ngân sách nhà nước, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp và địa phương phát hành trái phiếu huy động vốn để tự đảm bảo nguồn vốn cho các dự án đầu tư.

Quốc Minh (BT)

VOH tổng hợp