Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Kiểm soát chi phí quảng cáo sữa

    Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính Nguyễn Tiến Thỏa vừa cho biết, thời gian tới Bộ Tài chính sẽ siết chặt việc kiểm soát chi phí quảng cáo đối với mặt hàng sữa.

    Nếu các doanh nghiệp chi quá 10% cho chi phí quảng cáo tiếp thị, khuyến mại đối với mặt hàng sữa, cơ quan có thẩm quyền sẽ thu lại phần chênh lệch nếu doanh nghiệp hạch toán cao hơn; yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh lại giá bán hàng hóa phù hợp với các yếu tố cấu thành giá. Khảo sát về giá và chi phí cấu thành giá sữa do Bộ Tài chính thực hiện mới đây cho thấy, nếu doanh nghiệp giảm được các chi phí quảng cáo và tiếp thị thì chắc chắn giá thành sữa sẽ giảm khoảng 30%.

    VOV