Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Kiến nghị cho 800 doanh nghiệp nước ngoài đăng ký lại

    UBND TP.HCM vừa kiến nghị Thủ tướng cho phép doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) được gia hạn thời gian hoạt động bằng cách điều chỉnh thời hạn hoạt động trong giấy phép đầu tư.

    Theo quy định, các DN trên phải đăng ký lại chậm nhất vào ngày 1-7-2011. Tuy nhiên đến nay các DN vẫn chưa đăng ký và nhiều DN đã hết thời gian hoạt động, muốn đăng ký lại để tiếp tục hoạt động.

    Theo thống kê của UBND TP, tính đến hết ngày 30-6-2011, ở TP còn 784 DN được cấp phép đầu tư trước ngày 1-7-2006, phải đăng ký lại theo quy định... Đa số DN chưa đăng ký lại chủ yếu thuộc ngành công nghiệp chế biến chế tạo, sản xuất hàng hóa...

    TTO