Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Kiến nghị tăng giá điện lên 1.500 đồng/KWh

    Hiệp hội Năng lượng Việt Nam vừa có văn bản gửi Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ kiến nghị xóa bỏ cách tính giá điện bậc thang đang áp dụng đồng thời đề nghị từ 2011 cho điều chỉnh giá điện theo biến động của giá dầu.

    Theo đề nghị của Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, hiện mức giá điện có hỗ trợ của Nhà nước đối với 50 KWh đầu tiên chỉ nên áp dụng cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, cán bộ hưu trí, cán bộ công nhân viên hưởng lương không có thu nhập khác và học sinh, sinh viên. Các hộ sử dụng điện có mức sống trung bình trở lên áp dụng giá bán điện khoảng 1.500 đồng/KWh. Hiệp hội Năng lượng Việt Nam cũng kiến nghị thành lập một Tổng Công ty quản lý giá điện cho hộ nghèo và giá điện phục vụ công ích xã hội trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam.

    VOV