Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Lương của PVN cao nhất là 16,2 triệu đồng/tháng

  Theo báo cáo của Bộ Công Thương, mức thu nhập của nhân viên khối doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ quản lý trong 2 năm 2010 và 2011 cao nhất lên đến 16,2 triệu đồng/tháng.

  Lao động của 18 doanh nghiệp thuộc Bộ tăng 6,8%, thu nhập bình quân đạt 6,7 triệu đồng/người/tháng tăng 10% so với cùng kỳ năm 2010.

  Theo đó, mức thu nhập hàng tháng của một số doanh nghiệp nhà nước điển hình thuộc quản lý của Bộ Công thương năm 2011 và 2010 cao nhất thuộc về Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam với 16,2 triệu đồng và 15,1 triệu đồng.

  Thu nhập của nhân viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam là 8,6 triệu đồng và 8,3 triệu đồng; Tập đoàn Than - Khoáng sản VN là 7,7 triệu đồng và 7,5 triệu đồng.

  Các doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp nhà nước khác cũng có mức thu nhập dao động 3-6 triệu đồng/tháng.

  VOV