Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Mới có 3 doanh nghiệp kê khai và điều chỉnh giá sữa

  Bộ Tài chính và Cục Quản lý Giá mới có công văn gửi Cục Quản lý Thị trường và Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường quản lý giá sữa của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sữa trên địa bàn tỉnh, thành phố.

  Báo cáo của Cục Quản lý giá cho thấy, hiện nay mới chỉ có 3 doanh nghiệp (Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition (Việt Nam), Công ty Cổ phần sữa Việt Nam và Công ty TNHH Nestle Việt Nam) kê khai và điều chỉnh giá bán trên thi trường; 1 doanh nghiệp (Công ty TNHH Frieslandcampina Việt Nam) sẽ kê khai và dự kiến điều chỉnh giá bán một số sản phẩm sữa dành cho trẻ em 6 tuổi từ ngày 25/2.

  Trước tình hình này, Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính tổng hợp về tình hình kiểm tra, kiểm soát giá sữa, doanh nghiệp, mặt hàng sữa đã điều chỉnh tăng giá từ ngày 1/1/2014 đến nay và báo cáo về Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính trước ngày 10/3/2014.

  Đồng thời, Cục quản lý giá cũng đề nghị Cục Quản lý thị trường chỉ đạo Chi cục quản lý thị trường các địa phương, phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra việc niêm yết giá, kê khai giá điều chỉnh giá các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi của các doanh nghiệp này.

  Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần tiến hành kiểm tra các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đã điều chỉnh giá bán sữa nhưng chưa thực hiện việc kê khai giá với cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giá.

  VOV