Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Năm 2010: Hà Nội và TPHCM tạm dừng mở chi nhánh ngân hàng thương mại

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản hướng dẫn việc mở sở giao dịch (SGD), chi nhánh (CN) và phòng giao dịch (PGD) của ngân hàng thương mại (NHTM) trong năm 2010.

  HTML clipboard
   

  Năm 2010: Hà Nội và TPHCM tạm dừng mở chi nhánh ngân hàng thương mại

  Theo đó, thủ tục, hồ sơ và điều kiện mở SGD và CN vẫn tuân theo quy định hiện hành (Quyết định 13/2008/QĐ-NHNN). Với việc mở CN, mỗi lần một NHTM sẽ được NHNN xem xét cho phép mở tối đa 2 CN và sẽ xem xét tiếp việc mở CN mới sau khi các CN được chấp thuận đã khai trương và đi vào hoạt động ổn định.

  Riêng ở Hà Nội và TPHCM, tạm dừng mở CN đối với các NHTM đã có từ 2 CN trở lên tại mỗi địa bàn; còn các NHTM hiện chưa có hoặc mới có 1 CN tại mỗi địa bàn sẽ được phép mở tối đa 2 CN tại mỗi nơi (bao gồm cả CN hiện có). Đối với việc mở PGD, NHTM phải có lãi trong năm liền kề, đảm bảo các tỷ lệ an toàn trong hoạt động NH; phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro theo quy định.

  Các SGD và CN của NHTM dự kiến mở PGD phải có thời gian hoạt động tối thiểu 1 năm, kinh doanh có lãi và không vi phạm nghiêm trọng các quy định hiện hành về tiền tệ và hoạt động NH trong năm trước đó; đồng thời tỷ lệ nợ xấu phải dưới 3% so với tổng dư nợ tại thời điểm đề nghị mở PGD. Mỗi lần, một SGD hoặc CN của NHTM chỉ được mở tối đa một PGD…

  Theo SGGP