Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Năm 2011 sẽ điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt

    Sáng 28-12, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân hàng năm 2010, định hướng nhiệm vụ năm 2011. Thống đốc Nguyễn Văn Giàu chủ trì hội nghị.

    Năm 2011, Ngân hàng Nhà nước xác định mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm là: Tập trung xây dựng, ban hành đồng bộ và kịp thời hệ thống văn bản hướng dẫn Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật các Tổ chức tín dụng nhằm tạo hành lang pháp lý vững chắc cho hoạt động ngân hàng; điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt và thận trọng theo nguyên tắc thị trường.


    TTXVN