Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Năm 2015, hàng hoá sẽ được lưu chuyển tự do trong ASEAN

    Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN chính thức có hiệu lực từ ngày 17/5/2010, đang tạo ra sự chuyển động mạnh mẽ trong thương mại hàng hoá giữa các nước ASEAN thông qua việc dỡ bỏ các loại rào cản thương mại. Theo Hiệp định này, các nước ASEAN sẽ phải xoá bỏ hoàn toàn thuế quan vào năm 2015. Riêng với 4 nước mới gia nhập ASEAN gồm: Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam, 7% tổng số dòng thuế sẽ được cắt giảm vào năm 2018.


    VOV