Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Nâng cao năng lực công đoàn tại các KCX-KCN

    (VOH) - Ngày 11/8, Liên đoàn lao động TP phối hợp với dự án APHEDA (Úc) tổ chức tập huấn chương trình: Nâng cao năng lực công đoàn thuộc Khu chế xuất - Khu công nghiệp và doanh nghiệp.

    Theo đó, 16 cán bộ công đoàn chuyên trách tại các Khu chế xuất-Khu công nghiệp Tp sẽ  được đào tạo để trở thành những tuyên truyền viên phát triển tổ chức công đoàn và phát triển đoàn viên  mới tại doanh nghiệp. Học tập kinh nghiệm và kỹ năng thương lượng trong hoạt động công đoàn để thực hiện tốt chính sách cho người lao động. Sau khi hoàn thành chương trình tập huấn, những cán bộ công đoàn được đào tạo sẽ triển khai thực hiện trực tiếp tại doanh nghiệp và được dự án ANPHEDA  hỗ trợ  về mặt kỹ thuật. Liên đoàn lao động Tp cũng sẽ  cử  cán bộ công đoàn sang Úc học tập kinh nghiệm thực tế.

    Mỹ Trang