Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Nâng tỉ lệ nội địa hóa ngành dệt may lên 55%

    Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng vừa ký quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển ngành công nghệ dệt may VN đến năm 2020, tầm nhìn 2030 với các tiêu chí: năm 2015 tỉ lệ nội địa hóa đạt 55%, kim ngạch xuất khẩu đạt 23-24 tỉ USD, sử dụng 2,5 triệu lao động.

    Đồng thời xác định các doanh nghiệp dệt may nhiều lao động sẽ chuyển về nông thôn, nơi có nguồn lao động và thuận tiện giao thông. Còn đô thị và các thành phố lớn sẽ tập trung vào thời trang; sản xuất mẫu; cung cấp dịch vụ, nguyên phụ liệu, công nghệ ngành dệt may.

    Tuổi Trẻ