Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Ngân hàng có thể sáp nhập

  Ngân hàng có thể sáp nhập Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 04/2010/NHNN quy định việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng (TCTD).

  HTML clipboard

  Thông tư quy định việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại TCTD bao gồm: Ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, tổ chức tín dụng hợp tác.

  Việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại TCTD phải dựa trên nguyên tắc thỏa thuận, bảo vệ khách hàng, bảo mật thông tin, cung cấp thông tin và nguyên tắc ra quyết định việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại.

  Theo thông tư trên, TCTD được sáp nhập, hợp nhất, mua lại phải là đơn vị không thuộc trường hợp tập trung kinh tế bị cấm theo quy định tại Luật Cạnh tranh. Sau khi sáp nhập, hợp nhất, mua lại TCTD phải bảo đảm mức vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định của pháp luật.

  Sau 15 ngày kể từ khi quyết định sáp nhập, hợp nhất, mua lại TCTD của Thống đốc NHNN có hiệu lực, TCTD bị sáp nhập, hợp nhất, mua lại phải hoàn tất các thủ tục rút giấy phép, sửa đổi nội dung giấy phép thành lập và hoạt động.

  NLĐ