Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Ngân hàng sẽ chọn lọc đối tượng áp trần lãi suất cho vay 15%/năm

    Từ 8/5, quy định áp trần lãi suất cho vay 15%/năm với 4 lĩnh vực chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, nhiều ngân hàng thương mại cho biết vẫn chưa thể áp dụng mức trần này trong thực tế do nhóm đối tượng này quá rộng, ước tính chiếm tới 60 - 70% tổng dư nợ tại các ngân hàng.

    Do đó, theo các ngân hàng, cần phải họp bàn để đưa ra tiêu chí rõ ràng về đối tượng được vay chứ không thể bất kỳ đối tượng nào thuộc 4 nhóm lĩnh vực này cũng được vay với lãi suất 15%/năm. Mặt khác, ngân hàng cũng phải tính toán vì sau khi Ngân hàng Nhà nước khống chế trần lãi suất cho vay, chênh lệch giữa lãi suất đầu vào - đầu ra còn lại rất thấp, ngân hàng còn phải trích các khoản như dự trữ bắt buộc, dự phòng rủi ro, chi phí hoạt động.

    Theo Tuổi Trẻ