Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Ngành dệt may đầu tư nâng tỉ lệ nội địa hóa

    Ông Vũ Đức Giang, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may VN (Vinatex), cho biết: Để thực hiện mục tiêu xuất khẩu 10,5 tỉ USD hàng dệt may trong năm 2010 (riêng Vinatex là 2 tỉ USD), nhiệm vụ trọng tâm trong năm nay của ngành dệt may là tăng tốc đầu tư các cơ sở mới để nâng cao năng lực sản xuất, nâng cao tỉ lệ nội địa hóa

    Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư đã phê duyệt để kịp đưa vào hoạt động. Tổng vốn đầu tư dự kiến trên 1.100 tỉ đồng. Trong đó, tập trung thực hiện chương trình phát triển cây bông vải, phát triển dệt thoi để chủ động nguyên liệu vải, sợi. Đẩy mạnh khâu thiết kế, tạo thương hiệu, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm.


    Năm 2009, Vinatex đã thực hiện 38 dự án, trong đó có 13 dự án về sợi, 8 dự án dệt và 17 dự án về may mặc. Tỉ lệ nội địa hóa đạt khoảng 44%, tăng 7% so với năm 2008.

    NLĐ