Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Ngành Thuế TP HCM phấn đấu đạt 100.000 tỷ đồng

    Cục thuế TP HCM sáng nay, tổ chức kỷ niệm 65 năm “Ngày truyền thống ngành thuế Việt Nam” và vinh dự đón nhận Huân chương độc lập Hạng 3.

    Trong giai đoạn từ 2000-2009, tiếp tục thực hiện cải cách hệ thống thuế, thu ngân sách của TP HCM luôn đạt và vượt dự toán. Riêng năm 2010, dự toán là 93.000 tỷ đồng, toàn ngành phấn đấu trở thành địa phương đầu tiên của cả nước có số thu ngân sách trên 100.000 tỷ đồng. Cục thuế TP HCM còn là đơn vị xuất sắc của ngành thuế cả nước với các thành tích: Có số thu cao nhất, cải cách thủ tục hành chính sớm nhất, có sáng kiến cải tiến trong quản lý thuế nhiều nhất, đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế tốt nhất.

    VOV