Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • NH Nhà nước yêu cầu hạn chế huy động vàng

  Ngày 25-6, Ngân hàng (NH) Nhà nước đã có văn bản yêu cầu các NH chỉ phát hành chứng chỉ ngắn hạn bằng vàng với khối lượng cần thiết để đáp ứng nhu cầu chi trả theo yêu cầu của khách hàng khi số vàng thu nợ và tồn quỹ không đủ để chi trả.

  Việc huy động vốn bằng vàng sẽ chấm dứt ngày 25-11-2012.

  Việc phát hành chứng chỉ ngắn hạn bằng vàng chấm dứt ngày 25-11-2012 theo đúng quy định của NH Nhà nước.

  NH Nhà nước yêu cầu khi có nhu cầu phát hành chứng chỉ vàng, các NH phải báo cáo trước cho NH Nhà nước thông qua Vụ Quản lý ngoại hối, đồng thời có lộ trình giảm lãi suất huy động chứng chỉ ngắn hạn vàng để giảm số lượng vàng huy động. NH Nhà nước cũng xem việc tuân thủ thời hạn chấm dứt hoạt động huy động và cho vay vốn bằng vàng là một trong những cơ sở để xem xét cấp giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng cho các NH.

  TTO