Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Nhập siêu đang ở mức thấp nhất

    Bộ Công thương vừa cho biết, kim ngạch xuất khẩu tháng 5 đạt 6,1 tỷ USD, tăng 37,5% so với cùng kỳ năm 2009. Tính chung 5 tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 25,83 tỷ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2009.

    Điều đáng mừng là nhập siêu trong tháng 5 chỉ ở mức 750 triệu USD, bằng 12,3% kim ngạch xuất khẩu, là mức nhập siêu thấp nhất kể từ đầu năm. Bộ Công thương nhận định, với tình hình xuất khẩu của cả nước đang diễn biến theo chiều hướng tích cực như hiện nay thì việc thực hiện kế hoạch xuất khẩu cả năm có khả năng hoàn thành.

    Theo VOV