Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Petrolimex sẽ tiết giảm 15 đồng/lít xăng dầu bán ra

  Trị giá tiết giảm phấn đấu đạt 137 tỷ đồng trong năm 2012. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã đưa ra mục tiêu tiết giảm trên tất cả các lĩnh vực đầu tư xây dựng, mua sắm thiết bị, sử dụng lao động và chi phí kinh doanh, giá thành sản phẩm. Trị giá tiết giảm phấn đấu đạt: 137 tỷ đồng, tương đương tiết giảm 15 đồng/lít,kg xăng dầu xuất bán trong năm 2012.

  Theo đó, Tập đoàn phấn đấu tiết giảm tối thiểu 5% so với định mức hao hụt hiện hành trên tất cả các khâu/công đoạn từ khâu nhập tạo nguồn, tồn chứa, vận chuyển. Thực hiện tiết giảm 5% đối với chi phí cố định/ngày tàu trong khâu nhập tạo nguồn và cước vận tải ven biển so với đơn giá năm 2011, trị giá tiết giảm dự kiến khoảng 56.455 triệu đồng.

  Phấn đấu đạt chỉ tiêu tiết giảm 5% - 10% chi phí quản lý, tương ứng trị giá tiết giảm là 26.900 triệu đồng.

  Khối lượng xăng dầu hao hụt phấn đấu giảm so với định mức dự kiến: 3.200 m3,tấn tương ứng với trị giá 53.645 triệu đồng (tạm tính theo giá nhập khẩu bình quân năm 2011 của Petrolimex là 16.764 đ/lít,kg).

  Trong giai đoạn từ năm 2007-2011, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã tiết kiệm được 227.420 triệu đồng trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng, tiết giảm chi phí kinh doanh (trong đó: Năm 2007 là 33.208 triệu đồng; năm 2008 là 38.884 triệu đồng; năm 2009 là 56.825 triệu đồng; năm 2010 là 58.870 triệu đồng và năm 2011 là 39.633 triệu đồng).

  Bước sang năm 2012, để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 3/1/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 và công văn số 867/BTC-TCDN ngày 17/1/2012 của Bộ Tài chính v/v tiết giảm 5%-10% chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm của các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã chỉ đạo các Công ty xăng dầu TNHH một thành viên, Người đại diện phần vốn của Petrolimex tại các doanh nghiệp khác bằng các hành động cụ thể, triển khai tích cực ngay từ đầu năm các yêu cầu của Tổng giám đốc Petrolimex.

  Trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ và lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, các đơn vị thành viên đã ký cam kết triển khai chương trình tiết giảm chi phí năm 2012./.

  VOV