Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Vinashin

  Ngày 18-11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 2108/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) trong giai đoạn 2011 - 2013, với mục tiêu sớm ổn định sản xuất kinh doanh của tập đoàn, từng bước củng cố uy tín, thương hiệu...

  Ảnh: SK&ĐS

  Vinashin tập trung vào 3 lĩnh vực chính là công nghiệp đóng và sửa chữa tàu biển với quy mô phù hợp, công nghiệp phụ trợ phục vụ cho việc đóng và sửa chữa tàu biển, đào tạo nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ công nhân công nghiệp tàu biển. Xây dựng tập đoàn làm nòng cốt của ngành công nghiệp đóng và sửa chữa tàu biển là ngành mũi nhọn để phát triển kinh tế hàng hải, thực hiện chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

  Sau khi tái cơ cấu, Vinashin là tổ hợp các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đóng và sửa chữa tàu biển, công nghiệp phụ trợ, đào tạo, phục vụ đóng và sửa chữa tàu biển, gắn bó chặt chẽ và lâu dài với nhau về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường. Công ty mẹ và các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân, có vốn và tài sản riêng; có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của mình theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận chung của tập đoàn.

  Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo việc tái cơ cấu; giám sát việc thực hiện theo pháp luật, mục tiêu, yêu cầu, thời hạn tái cơ cấu Vinashin; kịp thời xử lý những vướng mắc, phát sinh, báo cáo Thủ tướng những vấn đề vượt thẩm quyền, đồng thời chỉ đạo Vinashin xây dựng chiến lược và quy hoạch phát triển của tập đoàn giai đoạn 2011 - 2015, có tính đến 2020.

  Bộ Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát Vinashin trong việc cơ cấu lại tài chính, xử lý nợ, cân đối các nguồn vốn trả nợ, việc huy động và sử dụng vốn cho sản xuất kinh doanh, đầu tư; rút vốn bằng thương hiệu; xác định lại mức vốn điều lệ của Vinashin phù hợp với nhiệm vụ được giao, cấp đủ vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

  Bộ KH-ĐT chỉ đạo, hướng dẫn tập đoàn đăng ký doanh nghiệp trong quá trình tái cơ cấu; chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát lại dự án đầu tư, khả năng cân đối nguồn lực, tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính; giám sát và đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư của tập đoàn theo quy định của pháp luật về đầu tư; hướng dẫn tập đoàn xây dựng quy chế quản trị nội bộ, đổi mới tổ chức quản trị doanh nghiệp có hiệu lực, hiệu quả.

  Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng trong việc cơ cấu lại các khoản nợ và cho vay mới theo đúng quy định của pháp luật, quyết định của Thủ tướng về các giải pháp tái cơ cấu tài chính Vinashin.

  Theo SGGP